Poděkování - NATO Charity Bazaar

04.02.2014 18:02

 

Dobrý den,

rádi bychom vám všem opravdu srdečně poděkovali za vaše osobní zapojení do sbírky, která vedla k vytvoření fondu pro letošní rozdělování finančních prostředků z NATO Charity Bazaar.
 
Naše organizace, Raná péče Diakonie Stodůlky, získala prostřednictvím NCB prostředky na vybavení půjčovny polohovacích pomůcek pro rodiny s malými dětmi s pohybovým a kombinovaným postižením. 
 
To, že budeme moci ještě více ulehčit rodinám, kterým pomáháme, nás moc těší - ale ještě více zjištění, že celá věc by nebyla možná bez osobní angažovanosti řady osob: 
 - skautů/spíše asi vlčat z Kyjí a jejich vůdce Kamila Podlahy, kteří se osvědčili v Bruselu jako pilní prodavači dobrot - s výtěžkem pro sbírkové účely; 
- dam, které pobývají v Bruselu a věnují se dobročinnosti (z nich jsme mohly poznat Irenu K. a paní Blanku O.). Prodej produktů jejich práce - ať už se jedná o české zboží, které pro bazar v Bruselu získaly, nebo o jejich vlastnoruční pečivo - byl jistě významným přínosem ke zdaru celé akce);
- a Pavla Suchana (Pavle, promiň, pořád nějak zapomínám Tvoji hodnost.... generál?? :-)  - pro nás ANO!, který nás upozornil na možnost podat projekt.
 
Samy ze své práce víme, že kvalita pomoci, ať je jakákoli, je přímo závislá na osobnosti pomáhajícího a na duchu, který pomoc provází. Tedy děkujeme - vaší pomoci si velmi vážíme!    
 
Srdečně,
Alena Kunová, Lucie Černíková a Ewa Ciencialová
Raná péče Stodůllky
 

P.S. Ireno a Pavle, MOC díky za milý "azyl" v vás v Brusu. Vlastně to tak ani nebylo zamýšleno, vás tolik obtěžovat. Bylo to ale moc milé a těším se, že vám vaši pohostinnost při nejbližší příležitosti oplatíme! AK

 

Mgr. Alena Kunová

Raná péče Diakonie Stodůlky
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách
Vlachova 1502
155 00 Praha 5
tel.: 731445504

www.rana-pece.cz