Signalizace pro řízení plavby na vodních cestách


Plavební znak (někdy také signální znak) je značka, kterou je vybavena vodní dopravní cesta a která dává pokyn, zákaz nebo informaci zejména posádkám plavidel. Znaky se dělí na zákazové, příkazové, omezující, informativní a doplňující - níže si můžete prohlédnout výběr nejdůležitějších znaků.

 

   

Levá strana plavební dráhy (po proudu)
 

    Pravá strana plavební dráhy (po proudu)
    Hlavní vodní cesta odbočuje vpravo (v případě plavby proti proudu vlevo)
    Hlavní vodní cesta odbočuje vlevo (v případě plavby proti proudu vpravo)
  Přechod plavební dráhy z pravého břehu na levy
 

Přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý

  Levý břeh
  Pravý břeh
  Nebezpečí, překážka na levém břehu
  Nebezpečí, překážka na pravém břehu
  Rozdělení plavební dráhy

 

Zákazové signální znaky

Zákaz proplutí

  Zákaz předjíždění, zákaz vzájemného předjíždění sestav
   

Zákaz potkávání a předjíždění

   

Zákaz stání

   

Zákaz kotvení, vlečení kotev a řetězů

   

Zákaz vyvazování u břehu

   

Zákaz provádět obrat

   

Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání

 

Zákaz plavby mimo vyznačený prostor

   

Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba se připravit k plavbě

   

Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem

   

Zákaz plavby všech rekreačních plavidel

 

Příkazové signální znaky

   

Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou

 

Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku

 

Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku/levém boku

 

Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku

 

Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti

 

Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/hod)

 

Příkaz dát zvukový signál

 

 

Příkaz zachovat zvláštní pozornost

Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení)

 

 

Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanále

 

Omezující signální znaky

 

 

Hloubka je omezena (v m)

 

 

Průjezdní výška je omezena (v m)

 

 

Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (v m)

 

 

Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit „INFORMUJTE SE“

 

 

Plavební dráha je vzdálena od pravého břehu na vzdálenost, kterou musí plavidla dodržovat (v m)

 

Doporučující signální znaky

 

 

Doporučené proplouvání v obou směrech

Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

 

Doporučení držet se v určeném prostoru
(v mostních otvorech nebo v jezových polích)

 

 

Doporučuje se plout ve směru šipky

 

Upozorňující signální znaky

 

Povolení proplutí

 

 

Jez

 

Převozní lodě, které neplují volně

 

 

Převozní lodě plující volně

 

 

Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)

 

 

Stání povoleno v šířce pásma na znaku (v m)

 

 

Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů

 

 

Povolené vyvazování u břehu

 

 

Místo doporučené pro obrat

Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení )

 

 

Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena

    Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena

 

 

Plavba plachetnic povolena

 

 

Možnost získat informaci radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu