Světelná signalizace lodí

 

Vybraná signalizace plavidel, strojů a plovoucích těles za plavby, rybolovu, vlečení, tlačení, stání ...

 

Optická signalizace plavidel:
- vrcholové světlo
- boční světla
- záďové světlo
Optická signalizace plavidel:
- světlo viditelné ze všech stran
 

 

 
Samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty
(obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran)
Malé plavidlo s vlastním pohonem, nepřesahuje-li délku 7 metrů
(obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran)
Malé plavidlo s vlastním pohonem
(jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a boční světla)

 
Námořní plavidla připlouvající právě z moře nebo vyplouvající na moře
(boční světla a záďové světlo)
Samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem, malé plavidlo s vlastním pohonem
(vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných a záďové světlo)
Malé plavidlo s vlastním pohonem
(vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných, umístěná vedle sebe nebo v jednom svítidle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo)

 
Plachetnice, která je malým plavidlem, nepřesahuje-li délka 7 metrů
(obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, při přiblížení jiných plavidel druhé obyčejné bílé světlo)
Plachetnice, která je malým plavidlem (a je delší než 7 metrů)
(boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných, umístěná vedle sebe v jednom svítídle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo)
Plachetnice, která je malým plavidlem (a je delší než 7 metrů)
(boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a záďové světlo, soustředěná do jednoho svítidla na vrcholu nebo v horní části stěžně)


 

Plachetnice, která není malým plavidlem
(dvě boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a záďové světlo;
kromě toho může nést dvě obyčejná nebo jasná světla umístěná nad sebou a viditelná ze všech stran, světlo červené je nad zeleným)

Malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně
(vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných umístěná vedle sebe nebo v jednom svítidle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo)
 

 
 
Malé plavidlo stojící na volné vodní ploše
(obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran)
Tlačná sestava stojící na volné vodní ploše
(obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran na každém vnějším předním plavidle sestavy a na tlačném remorkéru)