Vlajková lodní abeceda

 

Námořní vlajková abeceda je užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku mezi loděmi navzájem a mezi lodí a přístavem, již po několik století.

 

Konečná podoba vlajkové abecedy byla stanovena v roce 1931. Kód je tvořen celkem 40 vlajkami, z nichž 26 představuje písmena, 10 číslice, 3 vlajky jsou opakovací a jedna potvrzovací.
Vlajky signalizují zemi původu dané lodě, vyvěšují se na záď nebo na vrcholek zadního stěžně, na svislé signální lano (1-4 vlajky, vyjímečně více) a čtou se odshora dolů.

 

Písmena

A B C D E F

G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z        
       

 

 

Číslice

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

 

 

Návěští, opakovače

Návěští Opakovač 1 Opakovač 2 Opakovač 3 Opakovač 4