Mirko Vosátka - Grizzly

Mirko Vosátka - Grizzly

Narodil se v istrijském Terstu 27.11.1911. Už jako devítiletý vstupuje do "suchozemské Pětky" v Praze, který vedl Jaroslav Novák - Braťka. Jako desetiletý na sebe upoutal pozornost perfektní průvodcovskou službou při Národních skautských slavnostech v roce 1922. Mirko Vosátka to ale "táhlo" k vodě, proto v roce 1926, i když byl oblíbený rádce družiny, přestoupil se souhlasem vůdců do 3. pražského vodáckého oddílu. V roce 1928 začal studovat gymnázium ve slovinské Lublani, kde založil mladý Mirko vodní a říční skauty a stal se oblastním kapitánem vodáků. Po maturitě se vrátil do Prahy, kde začal studovat nejdříve práva, ale přestoupil na přírodní vědy. Studoval biochemii na Karlově univerzitě. V roce 1933 jeho bývalý vůdce Braťko požádal Grizzlyho, aby vypracoval pro tehdejší suchozemskou "5" vodácký půlroční "přírodní" program. Dne 4.10.1933 vyznamenalo Náčelnictví Svazu junáků a skautů RnDr. M. Vosátku za jeho všestrannost a získané skautské vědomosti Levým skautem. Další změna v jeho skautské činnosti nastala 25.4.1937, kdy se stal vůdcem IX. Sboru skautů Legio Angelica. V předválečném období stihl ještě absolvovat pod vedením profesora Bohuslava Řeháka II. Českou lesní školu ve Veselí při Rovensku pod Troskami v Českém ráji.

Po zatknutí vod. Kapitána Jaroslava Nováka gestapem přešli členové do veslařskéo klubu Blesk. Grizzly se pouští do literární skautské činnosti. Byly to Rowerské dopisy, později Skautský rok, přepracovává a rozšířuje publikaci Vodáci, ahoj! Všechny tři potom vydává v nakladateství Kropáč a Kucharský po skončení války. To se už zapojuje do obnovy vodáckého skautingu a postupně je pověřený funkcemi okresního velitele Junáka v Praze 4 a v Praze 18, je oblastním kapitánem Svojsíkovy oblasti a vede opět 40. vodácký oddíl. Po rozporech s funkcionáři komunistického Svazu mládeže je činný pouze v kruhu roverů - RS. Pro zakrytí svojí ilegální protikomunistické činnosti využívá Svaz ochrany přírody, v kterém pro mladé zájemce pořádá Lesní kurzy a LŠ, až do zásahu StB, které jeho činnost rázně ukončilo. V 60. letech minulého století se vypracoval na krajského konzervátora Státní ochrany přírody a opět se snaží školit pod hlavičkou Tábornických škol mladé zájemce. V obrozeném období roku 1968 se zapojuje do další obnovy skautingu. Na posledním zasedání Hlavního kapitanátu vodního skautingu byl mezi 24 zasloužilými funkcionáři, kteří obdrželi nejvyšší vyznamenání vodáků Řád stříbrného bobra a získal také titul "čestný hlavní kapitán vodních skautů".

V roce 1995 udělilo Náčelnictví Českého Junáka bratrovi Mirkovi Vosátkovi - Grizzlymu nejvyšší skautské vyznamenání - Řád stříbrného vlka. Mirko Vosátka zemřel v pondělí 19. ledna 2004, ve věku nedožitých 93 let.

- syn Antonína Vosátky (14.5.1884-?), fotbalisty SK Slavia Praha a čs. reprezentace.

- publikace (seznam není vyčerpávající): Z deníku starého zálesáka o táboření, Vodáci, ahoj! (1940), Rok malých dobrodružství (1942), Patenty přírody (1944), Rowerské dopisy (1946), Skautský rok v přírodě i v klubovně (1946), Táboření (1946), Táborníkův rok v přírodě (1968), Encyklopedie táborníka (1971), Chráníme přírodu (1979), Tábornická encyklopedie (1985), Skautské toulky přírodou (1993), Jak jsem skautoval, Z deníku kapitána (1997)...

zdroj: Věstníček Skautíček, duben-květen, číslo 9/2004 (2. oddíl ružomberských skautů "Přestřelené růže")