Významné osobnosti skautingu

Antonín Benjamín Svojsík

Profesor Antonín Benjamin Svojsík (5. září 1876 Praha – 17. září 1938 Praha) byl pedagogem a zakladatelem českého skautingu (který v českém prostředí dostal jméno Junák), jeho propagátorem a organizátorem. Původně Antonín František se narodil jako druhý ze čtyř synů. Jeho starší bratr, Alois Svojsík (1875-1917), se proslavil rozsáhlou publikací Japonsko a jeho lid (1913), která byla zdaleka...

Jan Brzák Felix (6.4.1912 - 15.7.1988)

Jan Brzák se narodil v Praze na břehu Vltavy 6. dubna 1912. Vyučený truhlář začal s kanoistikou spolu se svým bratrem Františkem u vodních skautů. Tam také získal díky čepici, na které byla vyšita populární postavička kocoura Felixe, svou přezdívku. Patří mezi zakladatele české kanoistické školy a mezi nejúspěšnější české kanoisty všech dob. Na vrcholné úrovni závodil více něž dvacet let, a to...

Jaroslav Foglar - Jestřáb

Datum narození: 6.7. 1907 Datum úmrtí: 23.1.1999 Životopis Jaroslav Foglar byl český prozaik, publicista, redaktor mládežnických časopisů a významná osobnost českého skautského hnutí. 17. července 1911, když mu byly 4 roky, ztratil otce Jindřicha, kterému bylo pouze 39 let. Od té doby žil jen s matkou a starším bratrem. V roce 1914 se přestěhovali z Nuslí ma Vinohrady. Jako třináctiletému mu...

Jaroslav Novák - Braťka

Narodil se 31. 1. 1894 v Praze na Žižkově. Chudá rodina mu nemohla umožnit studium, a tak vše získával pílí a houževnatostí. Jeden z prvních českých skautů, spolupracovník zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka, se kterým se seznámil v r. 1913. V tomto roce také založil pátý pražský oddíl Junáka, slavnou Pětku. Byl vynikajícím skautským vůdcem a znalcem chlapeckých duší, se...

Mirko Vosátka - Grizzly

Narodil se v istrijském Terstu 27.11.1911. Už jako devítiletý vstupuje do "suchozemské Pětky" v Praze, který vedl Jaroslav Novák - Braťka. Jako desetiletý na sebe upoutal pozornost perfektní průvodcovskou službou při Národních skautských slavnostech v roce 1922. Mirko Vosátka to ale "táhlo" k vodě, proto v roce 1926, i když byl oblíbený rádce družiny, přestoupil se souhlasem vůdců do 3. pražského...

Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue...

Rudolf Plajner

RNDr. Rudolf Plajner (5. dubna 1901 - 23. června 1987) byl jednou z důležitých osob výchovy mládeže v Československu v minulém století. Jako pedagog, ale také jako skaut, se celý svůj život snažil vychovávat mládež v duchu skautských ideálů a vést ji tak především k zodpovědnému a čestnému životu. Stejně tak ovlivňoval i vedoucí ve skautské organizaci, aby oni sami byli schopni dál vychovávat....

Jan Žižka

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (1360, Trocnov – 11. října 1424 u Přibyslavi) byl známý český válečník, který se stal tvůrcem vojenské defenzívní taktiky, opírající se o vozovou hradbu. Nejznámějším se stal na samém sklonku svého života, kdy se postavil na stranu husitů a stal se jejich vojevůdcem. Jako vrchní hejtman táboritů nebyl nikdy poražen. Jeho neporazitelnost byla založena nejen na...

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel. Ve své době patřil Jan Amos Komenský k největším duchům střední Evropy, a vzhledem k nadčasovosti a aktuálnosti jeho textů pro současného Evropana se mezi velikány ducha řadí dodnes. Osud jej...

Jan Hus

Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel; mistr a rektor (1409-1410) pražské univerzity. Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se...
Záznamy: 1 - 10 ze 16
1 | 2 >>