I.skupina - bílá

 

I./1 - Zdravotník

 1. Ví, kdy a do jaké míry může ošetřit úrazy.
 2. Dovede ošetřit povrchní ránu, ovázat poraněný prst a poraněné koleno.
 3. Ví, jak nejlépe zastavit krvácení z nosu.
 4. Umí vytáhnout třísku a vyjmout cizí těleso z oka.
 5. Ví, jak přiložit obklad na podvrknutý kotník a zná závěs na poraněnou paži. Zná základní pomoc při zlomeninách končetin.
 6. Dovede ošetřit lehčí omrzliny a spáleniny.
 7. Ví, jak se chovat při uštknutí zmijí a při bodnutí hmyzem.
 8. Umí přestlat lůžko a dát nemocnému napít.
 9. Ví, jak se provádí umělé dýchání z úst do úst.
 10. Zná nebezpečí vody, ohně, plynu a elektřiny.
 11. Zná nejbližší zdravotnické středisko, ví, kde v místě bydliště bydlí lékař a kde je nejbližší lékárna.
 12. Dovede změřit tělesnou teplotu.
 13. Ví, jaké nebezpečí hrozí z uhřátí (pití, sezení, koupání).
 14. Zná některé infekční nemoci.
 15. Zná a dodržuje hygienu po použití záchodu nebo latríny.
 16. Ví, co udělat a jak se obléci proti prochlazení, promočení a jak předejít nastuzení.


I./2 - Ochránce přírody

 1. Ví, co je to životní prostředí a proč je musíme chránit.
 2. Ví, proč se zřizují chráněná území. Zná naše národní parky. Ví, zda jsou chráněná území i v okolí jeho bydliště. Zná označení rezervací.
 3. Zhotoví jednoduchou mapku okolí svého bydliště, do které zakreslí druhy lesů rostoucích v okolí, vodní toky a vodní plochy, jaký je v okolí průmysl a jaká je převládající zemědělská výroba.
 4. Ví, jak se dešťová voda dostává až do vodovodu. Nakreslí o tom jednoduchý obrázek. Zjistí zdroje pitné vody v okolí bydliště a dovede vysvětlit proč musíme vodní zdroje chránit.
 5. Ví, jak tráva a ostatní rostlinstvo chrání půdu – a předvede o tom pokus. Ví, proč musíme chránit půdu před škodlivými látkami.
 6. Ví, jaké nebezpečí hrozí při používání vody z nejistých zdrojů – zvláště v blízkosti hospodářských zařízení.
 7. Vyhledá lesní studánku, vyčistí ji a popíše, co všechno v ní našel. Aktivně se zúčastní akcí na ochranu životního prostředí (výsadba a údržba zeleně apod.).
 8. Zná 15 chráněných rostlin, 15 chráněných živočichů. Pořídí si sbírku obrázků nebo fotografií některých chráněných druhů v okolí svého bydliště.
 9. Zná pravidla bezpečnosti při rozdělávání ohně v přírodě.


I./3   Průvodce

 1. Zná okolí svého bydliště a ví, jak je kam daleko. Umí se orientovat v plánu svého bydliště.
 2. Dovede poradit cizímu člověku kudy jít – a to vždy jasně, přesně a zdvořile.
 3. Dovede přesně vyřídit kratší zprávu do 20 slov po uplynutí jedné hodiny.
 4. Zná nejbližší požární automat, stanici Policie, zdravotní středisko, byt lékaře, lékárnu, nemocnici, poštu, telefonní automat nebo nejbližšího majitele telefonu, železniční stanici, stanici autobusů, stanici městské pouliční dráhy, autosprávkárnu, zámečnickou dílnu, obchody s potravinami, papírnictví, knihkupectví, restaurace, hotely apod.
 5. Zná základní historii obce, ve které bydlí.
 6. Zná nejvýznamnější památky v místě a dovede o nich podat stručný výklad.
 7. Zná v okolí svého bydliště nejvýznamnější pomníky a pamětní desky a ví, k čemu se vztahují.
 8. Zná názvy kostelů, ví kde je muzeum, divadlo, kino a sportovní areál.
 9. Umí zhruba odhadnout vzdálenost při radě, jak je kam daleko.