VI.skupina - hnědá

 

VI./1 - Výtečný žák

 

Tohoto vlčka smí nosit jen vlče, které se ve škole dobře učí.


Na vysvědčeních z 1. – 4 třídy nesmí mít ani jednu trojku!

Dostane-li trojku, znamená to ztrátu vlčka.

 

VI./2 - Řezbář

 1. Vyřeže a zhotoví dva z těchto předmětů: misku, stojánek na knihy, krabičku, budku pro ptáky, nůž na papír, konzolku na zeď, lžíci, rámeček – a jeden předmět podle vlastní volby.
 2. Dovede zhotovené předměty zdobit vypalováním, omalováním a lakováním.
 3. Dovede správně používat nástrojů na dřevo: pilky, pily, nože, hoblíku a dláta.
 4. Nůž, hoblík a dláto si umí nabrousit.
 5. Vyřeže hlavu vlka na žerď vlajky své družiny (smečky).
 6. Najde a opracuje samorost.
 7. Vyřeže a barevně ozdobí model totemu.

 

VI./3 - Výtvarník

 1. 1.Nakreslí podle předlohy tužkou, perem nebo štětcem obrázek osoby, zátiší a zvířete.
 2. Nakreslí bez předlohy výjev ze života vlčat.
 3. Namaluje a v klubovně vystaví sbírku podzimních listů.
 4. Namaluje obrázky některých významných míst svého bydliště (kostel, hrad, zámek, školu apod.).
 5. Zná základní barvy a ví, jak se mísí.
 6. Vyzdobí vývěsku své družiny (smečky).
 7. Pomáhá při zápisech do kroniky kreslením vlastních obrázků.
 8. Vymodeluje z hlíny, formely nebo moduritu drobnou plastiku nebo užitkový předmět.
 9. Zhotoví přáníčka družiny (smečky) k Novému roku, vánocům, narozeninám apod.

 

VI./4 - Modelář

 1. Zhotoví dobře létajícího draka.
 2. Zhotoví model kluzáku.
 3. Zná materiál a nářadí potřebné ke stavbě modelů.
 4. Zhotoví model člunu.
 5. Zhotoví model stanu s podsadou.
 6. Vyrobí hračku pro sourozence nebo pro mladší vlče.
 7. Zhotoví jednoduché dioráma letního tábora.

 

VI./5 - Elektrikář

 1. Umí zapojit baterii – vedle sebe, za sebou.
 2. Umí vyměnit baterii a žárovku v kapesní svítilně.
 3. Umí spojit dva izolované dráty.
 4. Naletuje jednoduchou spoj pájecí pistolí.
 5. Vyrobí jednoduchý elektromagnet.
 6. Vyrobí funkční krystalku nebo poplašné zařízení, bateriové osvětlení, klíč k vysílání morseovky apod.
 7. Umí vysílat morse-klíčem.
 8. Ví, co je napětí, proud, odpor, intenzita a zná jejich označení.
 9. Ví, co je statická elektřina a umí ji vyrobit.
 10. Prokáže, že umí zacházet s běžnými spotřebiči v domácnosti (rozhlasový a televizní přijímač, magnetofony, gramofon, vysavač, el.vařič. a další).

 

VI./6 - Znalec PC

 1. Umí zapnout a vypnout PC.
 2. Zná klávesnici a její ovládání.
 3. Ovládá textový editor WORD.
 4. Zná jednotlivé ikony a jejich značení.
 5. Umí používat typy písmen.
 6. Dokáže, z diktátu, napsat jednoduchý text.