VII.skupina - fialová

 

VII./1 - Lukostřelec

 1. Zhotoví si z jasanové laťky luk, a to tak velký, jak je sám.
 2. Zhotoví si tětivu k luku.
 3. Ze slámy uplete a sešije terč, který barevně vyzdobí.
 4. Zhotoví si tři šípy, které opatří péry.
 5. Z kůže nebo pevné látky si ušije toulec na šípy.
 6. Dodržuje pravidla bezpečnosti při střelbě lukem.
 7. Umístí 4 ze 6 šípů do terče o velikosti 60 cm ze vzdálenosti 20 metrů.
 8. Vystřelí šípy tak rychle, aby alespoň dva byly současně ve vzduchu.

 

VII./2 - Bavič

 1. Napíše někomu ze svých bratříčků zprávu dvěma druhy neviditelného inkoustu.
 2. Zná způsob, jak obrátit kartičku, aniž se ji dotkne rukou. Zná způsob, jak pustit do sklenice minci položenou na kartě, aniž se dotkne mince rukou.
 3. Umí vytřepat z kapesníku nezlomenou zápalku, i když ji předtím některý z diváků zlomil.
 4. Umí se protáhnout korespondenčním lístkem.
 5. Umí uhodnout stáří diváka.
 6. Dovede nenuceně vypravovat příběh ze schůzky, z výpravy nebo z tábora.
 7. Zná alespoň 5 vhodných básniček, které umí vzorně přednést. Z nich nejméně dvě básně se skautskou tematikou.
 8. Zná 10 národních písní a 5 písní skautských a kdykoliv je ve vhodnou dobu zazpívá.
 9. S družinou (smečkou) zdramatizuje jednoduchou pohádku, báseň nebo písničku.
 10. Umí vyvolat dobrou náladu, ale ví také, kdy je nutno zachovat vážnost.

 

VII./3 - Znalec indiánů

 1. Přečetl alespoň jednu knihu o indiánech a umí o ní vypravovat.
 2. Viděl alespoň jeden film o indiánech a umí o něm vypravovat.
 3. Nakreslí obrázek indiána s čelenkou.
 4. Vyrobí ze dřeva tomahavk, indiánský štít nebo kalumet.
 5. Zná indiánské měsíce a umí je nakreslit.
 6. Zná základy indiánského písma a napíše na svitek březové kůry jednoduchou zprávu.
 7. Zná základní indiánské symboly.
 8. Vyrobí si z peří indiánskou čelenku.


VII./4 - Pozorovatel

 1. Zná život pěti divokých zvířat a umí napodobit jejich hlasy.
 2. Zná 20 rostlin, z toho 5 jedovatých.
 3. Zná 10 listnatých a 5 jehličnatých stromů.
 4. Sleduje stopu vozu na vzdálenost 200 m po středně měkké nebo prašné cestě.
 5. Podle stop rozezná jednostopá nebo dvoustopá vozidla.
 6. Při Kimově hře si zapamatuje 16 z 20 předložených předmětů. Při Setonově hře zakreslí správně 8 z 10 bodů.
 7. Zapamatuje si, jaké bylo počasí v posledních třech dnech.
 8. Popíše určenou cestu, kterou prošel. Zakreslí její jednoduchý plánek.
 9. Umí odhadnout počet lidí nebo zvířat ve skupině.
 10. Zná 10 různých ryb.
 11. Odhadne, kdy lze očekávat déšť, bouřku, a kdy pěkné počasí.
 12. Umí se pohybovat v terénu tak, aby nebyl viděn.
 13. Zhotoví si pozorovatelnu. Provádí pozorování a vede si zápisky o pozorování.

 

VII./5 - Kronikář

 1. Vede 1/2 roku kroniku smečky.
 2. Vzorně vede svůj zápisník (deník).
 3. Má sbírku písniček – lidových i skautských a umí je zpívat.
 4. Z českého jazyka a slohu má ve škole jedničku.
 5. Přispívá svými kresbami nebo články na vývěsku smečky a pečuje o ni.
 6. Umí poutavě vyprávět o příhodách přečtených v knihách, apod..
 7. Pravidelně čte knihy, má vlastní knihovničku a také navštěvuje místní knihovnu.
 8. Píše krasopisně a umí psát i ozdobným písmem.
 9. I po uplynutí půlroční doby pomáhá při zápisech do kroniky, zhotovuje vývěsky apod.