Historie skautingu (několik vět z historie)

 

V minulém století vytryskly dva prameny – americký a anglický, které se spojily v mohutný proud – dnešní skauting.

V Americe to byl spisovatel, malíř a zálesák E.T.Seton, který založil organizaci Woodcraft Indians. S chlapci a děvčaty žil ve volné přírodě primitivním způsobem po způsobu indiánů, takovým, jakým žili v dobách prvních zálesáků.

V Evropě se v této době rodilo něco podobného. Generál Baden – Powell využil svých zkušeností z výchovy vojenských stopařů a od roku 1907 hlásá nový směr ve výchově mládeže. Vznikají Boys Scouts a k nim se brzy připojují i Viros guides. Z Anglie se brzy skauting šíří nejdříve do kolonií, později do Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Od těch dob skauting neustále roste.

U nás založil první skautský oddíl roku 1911 profesor Antonín Benjamin Svojsík po návratu z Anglie, kde skauting poznal. Svojsík vzal základ skautingu Baden – Powella, dobré stránky Setonova woodcraftu a k nim přidal české prvky. Tak vznikl náš český skauting.

Za své trvání byl Československý skauting několikrát násilně rozpuštěn.

V roce 1940 v době okupace nacisty. V roce 1949 vládnoucí stranou KSČ ( komunistická strana Československá ) a v roce 1970 opět v procesu normalizace KSČ. Znovu byl opět obnoven až v roce 1989.

 

Skauting je výchova charakteru. Je to výchovný systém, který harmonicky vychovává celého člověka a zvláštní důraz klade na mravní výchovu.