VIII.skupina - Zvláštní zkoušky

 

VIII./1 - Tři bílé tesáky

Aby vlče získalo tento odznak, musí:

 1. Setrvat šest hodin samo v lese nebo na jiném opuštěném místě, kam nikdo nepřichází. Po celou dobu nesmí nic jíst ani pít.
 2. Musí se vydat na určenou cestu, dlouhou 5 kilometrů. Cesta povede lesem, podél řeky nebo potoka. Na cesty se vydávají nejméně dvě vlčata společně.
  Na této cestě:
  a) zakreslí plánek cesty, kterou prošli
  b) zaznamená si zvířata, ptáky, případně ryby, které pozorovali
  c) zakreslí obrysy pěti stromů a nakreslí pět rostlin
  d) v poledne si rozdělá ohníček a uvaří oběd – polévku z kostky a ohřeje si konzervu. Oheň dokonale zahladí.
  e) stráví na cestě 8 hodin. Hned po návratu předá svá pozorování a kresby Akélovi.
 3. Musí večer navštívit některé opuštěné místo – starý hrad, paseku v lese, hřbitov apod.

Kontrolu v průběhu všech zkoušek, provádí vůdce smečky nebo jeho zástupce.
Tři bílé tesáky může získávat vlče, které už má II. stupeň.
Za každý splněný úkol získává vlče jeden bílý vlčí tesák.
A nakonec si všechny tři zavěsí k turbánku svého šátku.

 

VIII./2 - Modrý šíp

Vlčácká stezka, po níž jdeš, je radostnou i svou kázní a odříkáním. Člověk opravdu nepotřebuje všechno to, co mají ostatní. Prostý, ukázněný a ušlechtilý život mu přinese často daleko víc, než bohatství a přepych. Nabízíme ti nádherný vlčácký odznak. Máš-li II. stupeň, můžeš se o jeho získání pokusit.

Je to MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ.

Našívá se na pravou stranu prsou pod II. nebo III. stupeň. Tento odznak však nezískáš jen tak snadno. Bude ti to trvat nejméně 6 měsíců:

 1. Po dobu šesti měsíců budeš bez pobízení pomáhat mamince s pracemi v domácnosti.
 2. Po dobu jednoho měsíce nesníš ani jeden bonbón, ani kousek čokolády – i kdyby ti kamarádi nabízeli sebevíc.
 3. V letním období po dobu 14 dnů (netýká se pobytu na táboře) si nekoupíš ani jednu zmrzlinu – a od nikoho si ani nelízneš.
 4. Na tři měsíce se vzdáš žvýkaček.
 5. Až pojedou rodiče na sobotní nebo nedělní výlet, požádáš je, abys směl zůstat doma. Připravíš si jednoduché jídlo, umyješ nádobí, uklidíš byt. Srovnáš si své věci v zásuvkách a dáš do pořádku své knihy.
 6. Budeš se po šest měsíců starat o některé z nejmladších vlčat smečky, které ti Adéla svěří do péče. Budeš mu vzorem a nejlepším kamarádem.
 7. Ohlásíš Akélovi, že jsi připraven a chceš plnit úkoly pro získání Modrého šípu – nikdy se však ani slůvkem nebudeš dožadovat, kdy už odznak dostaneš.

Neboj se – vůdce Akéla si dobře pohlídá, jak úkoly plníš. Bylo by pro tebe velikou hanbou, kdybys chtěl Modrý šíp získat nečestně. Víš-li, žes některý z úkolů splnil nečestně, nesmíš odznak přijmout. Přiznej chybu a začni znova. To není hanba. Hanbou by bylo porušit – a nepřiznat se. A takového skutku se jistě nikdy nedopustíš.

 

VIII./3 - Šedý bratříček

Tento nejvýznamnější vlčácký odznak může získat vlče, které:

 1. Má nejméně 10 vlčků, z toho 5 předepsaných, tj. zdravotník, atlet, zpravodaj, pomocník v domácnosti a průvodce. Dále 5 podle vlastního výběru.
 2. Získalo II. stupeň.
 3. Získalo Tři bílé tesáky.

Odznak Šedého bratříčka smí nosit jen tehdy, jestliže má všechny získané vlčky řádně našité na rukávě.
Odznak je kovový, podložený šedou plstí. Nosí se na levé kapse košile či trička.
Odznak smí nosit i skaut, jestliže jej získal v době, kdy byl vlčetem.

 

Vlče, které získá odznak Šedého bratříčka, složí tento slib:

„Slibuji, že budu všech svých vědomostí a dovedností používat k prospěchu mladších vlčat i celé smečky!“